Εδώ και εικοσιδύο συναπτά έτη – από τον Νοέμβριο έως τον Μάϊο εκάστου χρόνου – πραγματοποιούνται δίωρα, εβδομαδιαία μαθήματα Αριστοτελικής Φιλοσοφίας με ελευθέρα είσοδο γιά το κοινό.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και ώρα από 19.00 – 21.00 στον φιλόξενο χώρο του Συλλόγου Ιμβρίων στην οδό Ελ. Βενιζέλου 80 Νέα Σμύρνη.

Διδάσκων και συντονιστής είναι ο κ. Αριστείδης Παπανδρέου Nάυαρχος και τ. Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος, μελετητής των έργων του Αριστοτέλους και συγγραφεύς έργων, τα οποία αναφέρονται στην επιλογή »Σύνδεσμοι».
Έχουν διδαχθή κατά κεφάλαια και μέρη τα έργα :

Από ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΝ, οι πραγματείες
α) ΤΟΠΙΚΑ,
β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΡΑ,
γ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΑ.
Η πραγματεία ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ και τώρα η ΠΕΡΙ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ.

Σε κάθε διάλεξη ο κ. Αρ. Παπανδρέου παρουσιάζει την προς εξέταση περικοπή του πρωτοτύπου κειμένου και στην συνέχεια την απόδοσή του στην σύγχρονη μορφή της γλώσσας.

Ακολουθεί ανάλυση του περιεχομένου του κειμένου σε μια προσπάθεια κατανοήσεως της σκέψεως του μεγάλου φιλοσόφου.

Πολύτιμη βοήθεια στην προσπάθεια αυτή προσφέρουν τα υπομνήματα σημαντικών αρχαίων φιλοσόφων – σχολιαστών του Αριστοτέλους, όπως του Αλεξάνδρου του Αφροδισιέως, του Θεμιστίου, του Ολυμπιοδώρου, του Σιμπλικίου και άλλων.

Οι τυχόν απορίες των ακροατών, αναφορικώς με το πραγματευόμενο θέμα, οι παρατηρήσεις και οι τοποθετήσεις τους, καθώς και οι πρόσθετες σχετικές γνώσεις και πληροφορίες που παρατίθενται πολλές φορές εκ μέρους τους, δημιουργούν κατά την διάρκεια του μαθήματος έναν γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο.

Στόχος πάντοτε η βαθύτερη φιλοσοφική προσέγγιση του θέματος.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΜΒΡΙΩΝ
Ελευθερίου Βενιζέλου 80,
Ν. Σμύρνη Τ.Κ. 171 22
Τηλέφωνα: 210 9347 957 ΦΑΞ: 210 9345 096

Αίθουσα Α’ Ορόφου
Στάσις ΤΡΑΜ «Αγία Παρασκευή»