Ο Αριστοτελικός Όμιλος Αθηνών στα πλαίσια της επαφής με την Αρχαία μας Ιστορία, διοργανώνει Εκδρομές σε σημαντικούς Αρχαιολογικούς Χώρους με ξενάγηση.

Επιδιώκεται η ξενάγηση από Αρχαιολόγους και, όταν είναι εφικτό, από τον ίδιο τον ανασκαφέα.

Η ανακοίνωση πραγματοποιήσεως των εκδρομών γίνεται πάντοτε και μέσω της σελίδος μας για την έγκαιρη δήλωση συμμετοχής.