Ο Αριστοτέλης, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες φιλοσόφους ερευνητές και διανοητές γεννήθηκε στα Στάγειρα της Χαλκιδικής απ’ το γιατρό (του βασιλιά της Μακεδονίας Αμύντα Β΄) Νικόμαχο και την Φαιστίδα το 385π.Χ. Σε ηλικία 20 ετών εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου φοίτησε στην Ακαδημία του Πλάτωνος.

Τα Έργα του Αριστοτέλους

Τα Έργα του Αριστοτέλους

Η φιλοσοφία του Αριστοτέλους συνίστατο στο να ερευνά «πάντα τα αισθητά και τα νοητά» (δηλαδή αυτά που προσλαμβάνουμε με τις αισθήσεις μας ή τη νόησή μας) και από αυτά ανέρχεται στις αιτίες, στο πρωταρχικό διότι, θεωρώντας πως μόνον αυτή είναι […]

Διαβάστε περισσότερα

Ο Βίος του Αριστοτέλους

Ο Βίος του Αριστοτέλους

Ο Αριστοτέλης, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες φιλοσόφους ερευνητές και διανοητές γεννήθηκε στα Στάγειρα της Χαλκιδικής απ’ το γιατρό (του βασιλιά της Μακεδονίας Αμύντα Β΄) Νικόμαχο και την Φαιστίδα το 385π.Χ. Σε ηλικία 20 ετών εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου φοίτησε […]

Διαβάστε περισσότερα