Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Thesaurus Lingua Graecae (TLG)
Η ιστοσελίδα της σημαντικότατης προσπάθειας του Πανεπιστημίου Irvine της Καλιφόρνια Η.Π.Α.Οι ερευνητές του προγράμματος TLG έχουν ήδη ψηφιοποιήσει 3.700 Συγγραφείς, 12.000 έργα και 95 εκ. λήμματα.

Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσης
Σκοπός του Ελληνικού Ιδρύματος «Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσης» είναι η ηλεκτρονική καταγραφή και διαχρονική έρευνα των έργων των Ελλήνων συγγραφέων από την εποχή του Ομήρου έως σήμερα και η ένταξή τους σε μία ενιαία βάση δεδομένων.