Σχετικά με τον Αριστοτέλη

Βιογραφία Αριστοτέλους
Διαδικτυακή Εγκυκλοπαίδεια Βικιπαίδεια

Άπαντα Αριστοτέλους
Ιστότοπος του κ. Δημητρίου Εὐαγγ. Μούρμουρα που περιέχει συγκεντρωμένα όλα τα διασωθέντα έργα του Ἀριστοτέλους με τα «πρωτότυπα» κείμενα.

LATO: Library of Ancient Texts Online
Η εξαιρετική ιστοσελίδα της LATO. Από εδώ μπορείτε να βρείτε κατάλογο όλων των ιστοτόπων που περιέχουν ΔΩΡΕΑΝ και ΕΛΕΥΘΕΡΑ κείμενα αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων στο αρχέτυπο ή σε μετάφραση στο διαδίκτυο. Χάρτης εντοπισμού του θησαυρού της Γνώσεως.

Πρόγραμμα Περσεύς – Πανεπιστήμιο Tufts Η.Π.Α.
Δικτυακός τόπος της εξαιρετικής προσπάθειας του Πανεπιστημίου Tufts να συγκεντρώσει σε Ηλεκτρονική μορφή Ελληνικά, Λατινικά, Αγγλικά κ.α. κείμενα. Εδώ μπορείτε να βρείτε το αρχέτυπο κείμενο πολλών Αριστοτελικών Έργων.

Αριστοτέλους το ΟΡΓΑΝΟΝ – ΤΟΠΙΚΑ
Μετάφραση – Επιμέλεια: Αριστείδης Παπανδρέου (Εξώφυλλο, Πρόλογος)

Αριστοτέλους το ΟΡΓΑΝΟΝ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΡΑ
Μετά σχολίων Αλεξάνδρου Αφροδισιέως , Θεμιστίου, Αμμωνίου, Ολυμπιοδώρου, Φιλοπόνου, Ανωνύμου, Κορυδαλέως, Δαμωδού
Μετάφραση – Επιμέλεια: Αριστείδης Παπανδρέου (Εξώφυλλο, Πρόλογος)

Αριστοτέλους το ΟΡΓΑΝΟΝ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΑ Α’
Μετά σχολίων Ανωνύμου, Θεμιστίου, Φιλοπόνου, Κορυδαλέως, Λιθοπολίτου,
Μετάφραση – Επιμέλεια: Αριστείδης Παπανδρέου (Εξώφυλλο, Πρόλογος)

Αριστοτέλους το ΟΡΓΑΝΟΝ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΑ Β’
Μετά σχολίων Αμμωνίου, Ανωνύμου, Αλεξάνδρου Αφροδισιέως, Θεμιστίου, Ολυμπιοδώρου, Πορφυρίου, Φιλοπόνου, Ευστρατίου, Κορυδαλέως, Λιθοπολίτου, Σουγδουρή, Δαμωδού,
Μετάφραση – Επιμέλεια: Αριστείδης Παπανδρέου (Εξώφυλλο, Πρόλογος Α, Πρόλογος Β)

Αριστοτέλους τα ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ
Σοφία – Πρώτη Φιλοσοφία – Θεολογία, Η απόρρητη διδασκαλία Αριστοτέλους προς Αλέξανδρον, Ακροαματικά – Απόρρητα, Βιβλία Α α Β Γ,
Αφήγηση – Διδασκαλία – Επιμέλεια: Αριστείδης Παπανδρέου (Εξώφυλλο, Πρόλογος)

Αριστοτέλους το ΠΕΡΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Αφήγηση – Διδασκαλία – Επιμέλεια: Αριστείδης Παπανδρέου (Εξώφυλλο, Πρόλογος)