Ο Βίος του Αριστοτέλους

Ο Αριστοτέλης, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες φιλοσόφους ερευνητές και διανοητές γεννήθηκε στα Στάγειρα της Χαλκιδικής απ’ το γιατρό (του βασιλιά της Μακεδονίας Αμύντα Β΄) Νικόμαχο και την Φαιστίδα το 385π.Χ. Σε ηλικία 20 ετών εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου φοίτησε στην Ακαδημία του Πλάτωνος.

Επέδειξε τόσην επιμέλεια και ευφυϊα, ώστε ο Πλάτων τον αποκαλούσε «Ο Νους». Παρέμεινε στην Ακαδημία επί 20ετία, έως τον θάνατο του Πλάτωνος.

Το 348 π.Χ. μετέβη στην Μυσία, κοντά στον ηγεμόνα Ερμεία, του οποίου ενυμφεύθη την αδελφή του Πυθιάδα. Μετά την πτώση του Ερμεία (345π.Χ) εγκαταστάθηκε στην Μυτιλήνη, έως ότου έλαβε πρόσκληση του Φιλίππου της Μακεδονίας για ν’ αναλάβει την διαπαιδαγώγηση του δεκατριάχρονου τότε Αλεξάνδρου.
Έμεινε εκεί 8 χρόνια. Στο διάστημα αυτό εμύησε τον μαθητή του, στα αριστουργήματα της Ελληνικής Φιλοσοφίας και ποίησης, δίνων έμφαση στον Όμηρο, ιδιαίτερα την Ιλιάδα, αντίγραφο της οποίας ο Αλέξανδρος έφερε πάντοτε μαζί του.

Συγχρόνως του εμφύσησε την αγάπη για τις υψηλές φιλοσοφικές αλήθειες ιδιαίτερα της ηθικής της πολιτικής τις οποίες αργότερα εφήρμοσε.

Στην περίοδο της βασιλείας του ο Αλέξανδρος προμήθευε στον δάσκαλό του, όλα τα απαραίτητα για την μελέτη των φυσικοϊστορικών επιστημών.

Το 335 π.Χ. ο Αριστοτέλης επέστρεψε στην Αθήνα, όπου παρέμεινε για 13 χρόνια. Δημιούργησε το Λύκειο κοντά στον Ιλισσό ποταμό, όπου δίδασκε τις πρωϊνές ώρες σε εκλεκτούς ακροατές την απόρρητη διδασκαλία του και το απόγευμα σε εξωτερικούς ακροατές δηλαδή το ευρύ κοινό.

Τότε απέθανε η σύζυγός του Πυθιάς και εχαλάρωσαν οι σχέσεις του με τον Μ. Αλέξανδρο, λόγω διαμάχης του ανεψιού του Καλλισθένη με τον Μ. Αλέξανδρο μετά τον θάνατο του οποίου κατηγορήθηκε για ασέβεια.

Κατέφυγε στην Χαλκίδα στους εκ μητρός συγγενείς του, όπου τον ίδιο χρόνο το (322π.Χ) πέθανε από πάθηση του στομάχου.

Η πόλις της γεννήσεως του τον ετίμησε ως ήρωα και καθιέρωσε τα «Αριστοτέλεια».

— Ο Αριστοτέλης γεννιέται (384 π.Χ.) και μεγαλώνει στα Στάγειρα της Χαλκιδικής

— Δεκαεπταετής (το 366 π.Χ.), έρχεται στην Αθήνα και σπουδάζει είκοσι χρόνια στην Ακαδημία του Πλάτωνος, μαθητής του μεγάλου διδασκάλου.

— Κατόπιν από τον θάνατο του Πλάτωνος (το 347 π.Χ.) εγκαταλείπει την Αθήνα και εγκαθίσταται στην Άσσο της Μ. Ασίας απέναντι από την Λέσβο. Στην Άσσο – επί τυράννου Ερμία, παλαιου συνσπουδαστή του στην Ακαδημία του Πλάτωνος, από τον οποίον έχει προσκληθεί – διδάσκει γιά δύο έτη στην Φιλοσοφική Σχολή (παρ/μα της Ακαδημίας) των πλατωνικών επίσης φιλοσόφων Εράστου και Κορίσκου.

— Το 345 π.Χ. ο Ερμίας δολοφονείται και τότε ο Αριστοτέλης καταφεύγει στην Μυτιλήνη, όπου ιδρύει την πρώτη Αριστοτελική Σχολή ως παρ/μα της Ακαδημίας του Πλάτωνος

— Ύστερα από δύο χρόνια, το 343 π.Χ., καλείται από τον Φίλιππο της Μακεδονίας να αναλάβει την εκπαίδευση του δεκατριάχρονου τότε γιού του Αλεξάνδρου. Η εκπαίδευση του Αλεξάνδρου, η οποία διαρκεί τρία χρόνια, γίνεται πότε στην πρωτεύουσα Πέλλα και πότε στην κοντινή κώμη Μίεζα. Ο Αριστοτέλης μένει στην αυλή του Φιλίππου έξη χρόνια.

— Ένα χρόνο μετά την άνοδο του Αλεξάνδρου στον θρόνο της Μακεδονίας, δηλαδή το 335 π.Χ., και λίγο πρίν την εκστρατεία του στην Ασία (άνοιξη του 334 π.Χ), ο Αριστοτέλης επανέρχεται στην Αθήνα, όπου ιδρύει το γνωστό «Λύκειον», το οποίον αργότερα ονομάσθηκε και Περίπατος.

— Μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου το 323 π.Χ., ο μεγάλος Φιλόσοφος, λόγω του διωγμού των φιλομακεδόνων που άρχισε στην Αθήνα (ο ίδιος κατηγορείται από το ιερατείο τάχα για ασέβεια), φεύγει μαζί με την οικογένειά του στην πατρίδα της μητέρας του, την Χαλκίδα, όπου μετά από έναν χρόνο, το 322 π.Χ., πεθαίνει από στομαχικό νόσημα.

— Ένα χρόνο περίπου μετά τον θάνατό του, επίσημη αντιπροσωπεία απο τα Στάγειρα παραλαμβάνει την τέφρα του, σε χάλκινη υδρεία, απο την Χαλκίδα και την τοποθετεί σε υπέργειο Τάφο κοντά στην Αγορά των Σταγείρων. Προς τιμήν του η πόλις καθιερώνει εκδηλώσεις με την ονομασία <<Αριστοτέλεια>>.

Χάρτης – κείμενο

Έφη Πολυγιαννάκη