Κυρκίνης Κώστας (Ευκλείδης)

– Ομιλία Κώστα (Ευκλείδη) Κυρκίνη στην αίθουσα Αντώνης Τρίτσης, του Πνευματικόυ Κέντρου του Δήμου Αθηναίων, πραγματοποιηθείσα την 17-1-2018

«ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΙΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ»

 

– Ομιλία Κώστα (Ευκλείδη) Κυρκίνη στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων πραγματοποιηθείσα την 11-1-2017

«ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ»

 

– Ομιλία Κώστα (Ευκλείδη) Κυρκίνη στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων πραγματοποιηθείσα την 25-5-2016

«ΟΙ ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ»