Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικού Συμβουλίου του Αριστοτελικού Ομίλου Αθηνών αποτελείται από τους :

1) Πρόεδρος : Αριστείδης Παπανδρέου

2) Γενικός Γραμματεύς : Ανθούλα Κονιάκου

3) Ταμίας : Αθανάσιος Γιαννόπουλος

4) Μέλος του Δ.Σ. : Χρυσάνθη Σακκά