Βαλιάντζα Ευσταθία

– Από την ομιλία της κας Ευσταθία Βαλιάντζα που πραγματοποίησε την 08-05-2018 στην αίθουσα του Συλλόγου Ιμβρίων με θέμα «Αριστοτελικά παιχνίδια λόγου και λογικής για νήπια» παραθέτουμε ένα δημοσιευμένο άρθρο της.

» Αριστοτελικά παιχνίδια «

– ΒΑΛΙΑΝΤΖΑ Ευσταθία Μέλος του Αριστοτελικού Ομίλου Αθηνών.

«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»
(Μέρος πρώτον)

ΓΕΝΟΣΑΝΑΛΟΓΙΑ